• Menighetstjenere

    F.v.: Erik A.H. Okkels, Olav Berg Lyngmo, Sverre Gundersen, biskop em. Børre Knudsen, biskop Thor Henrik With og Gunnar H. Ødegårdstuen

Gudstjenester

Valgmenigheten har som oppgave å tilby regelmessige gudstjenester. Et stigende antall gudstjenestesøkende har blitt fremmede i sine tidligere menigheter på grunn av det læremessige forfall som preger mange menigheter.

Valgmenigheten bestreber seg på å bruke prester og forkynnere som lar Den Hellige Skrift – Bibelen være øverste norm for liv og lære.

Prekenarkiv

Ønsker du å høre bibeltimer og prekener? Vi har rundt 500 taler i vårt arkiv, som er søkbare kan sorteres.


- Prekenarkiv
- Innholdsfortegnelse
- Over 50 ulike predikanter
- Prekener sortert på kirkeåret
- Taler fra Balsfjord Valgmenighet
- Mange bibelhelger

Bekjennelse

Valgmenigheten bekjenner at Bibelens budskap er rett uttrykt i bekjennelsesskriftene:
- Den apostoliske trosbekjennelse,
- Den Athanasianske trosbekjennelse,
- Den Nikenske trosbekjennelse,
- Luthers lille katekisme,
- Den Augsburgske bekjennelse.


KalenderNyheter
Samisk-norsk kirkehelg 17.-19. juli 2015, Kvænangen, Sekkemo kirkestua
Fra Samisk-norsk kirkehelg, kirkestua, Sekkemo – 2014 Samisk-norsk kirkehelg   17.-19. juli 2015 Kirkestua, Sekkemo

š***

Overskrift for kirkehelgen

Sátni lea du lahka, du njálmmis ja du váimmus,...

Nøkkelperson i stiftet fyller 80 år

En nøkkelperson for Det evangelisk-lutherske stift i Norge og for Tromsø Valgmenighet fyller 80 år i dag. Tidligere høyskolelektor Johannes Sørensen ved daværende Høgskolen...

Bibeltimer om Johannes’ åpenbaring

Endetidens fire ryttere i Johannes åpenbaring kap. 6, tresnitt av Albrecht Dürer (1471-1528), 1497-98. Kilde: Wikimedia Commons. Første rytter: «En hvis hest,...